Indikaturi ta ‘ADHD

Bniet b’ADHD ħafna drabi jkollhom it-tip ta’ ADHD primarjament inattenti u ta’ din il-kundizzjoni, li tista’ tagħmilhom jidhru kwieti, u xi kultant jistgħu jgħaddu inosservati. Anke ġenituri li kellhom ħafna esperjenza fil-ġestjoni tal-kundizzjoni f’uliedhom jistgħu jitilfu s-sintomi preċiżi li jindikaw li binthom x’aktarx jkollha ADHD. Peress li s-sintomi ta’ ADHD ma jsirux notevoli kmieni fil-bniet daqs kemm jagħmlu fis-subien, dan iżid mal-ftehim ħażin u dijanjosi ħażina fil-bniet. Bħala riżultat, huwa maħsub li l-ADHD hija sottodijanjostikata fil-bniet illum u ħafna aktar komuni milli kien maħsub qabel. Hemm xi sinjali ta’ twissija li għandek toqgħod attent għalihom, madankollu, kelma ta kawtela, meta jittieħdu azzjoni fuqhom – jistgħu jagħmlu l-ħajja aktar faċli għall-bniet f’din is-sitwazzjoni.

Indikaturi ta’ AD/HD fil-Bniet:

o għandhom tendenza li jkunu qishom joholmu, anke anzjużi

o tista’ tpinġi ħafna fil-klassi meta l-għalliem ikun qed jitkellem, eċċ.

o ma jistgħux jagħtu attenzjoni għal kollox għal dak li qed jingħad (l-iskola, id-dar, il-ħbieb)

o normalment ma jkollhomx kunfidenza fihom infushom/twemmin fihom infushom

o għandhom tendenza li jkunu perfezzjonisti

o jista’ jkollok bżonn ħafna aktar ħin biex itemm ix-xogħol tad-dar minħabba dan

o għandhom tendenza li jkollhom relazzjonijiet drammatiċi/intensi

o huma suxxettibbli li jkunu emozzjonali żżejjed u suxxettibbli għal tantrums, speċjalment fid-dar

o għandhom tendenza li jkollhom tibdil fil-burdata u irritabbli matul l-adoloxxenza

o tissielet mar-relazzjonijiet (ħbieb, gruppi, għalliema, eċċ.)

Dawn it-tfajliet jistgħu jkunu ordinati ħafna fil-mod kif jirreġistraw l-inkarigi tad-dar tagħhom u jorganizzaw il-fajls tal-klassi tagħhom. Dan jista jkun qarrieqi għall-ġenituri li esperjenzaw il-basktijiet tal-iskola u l-fajls diżorganizzati ta’ wliedhom ADHD, li kontinwament kellhom bżonn jiġu mmonitorjati biex jiġi żgurat li l-affarijiet ma jintilfux, eċċ. Bniet huma ġeneralment ħafna aħjar li jkunu puliti u organizzati f’dan l-istadju f’ħajjithom, iżda din mhix evidenza li m’għandhomx AD/HD. Is-sintomi ta ‘ADHD fil-bniet huma ta’ natura differenti minn dawk tas-subien, iżda madankollu daqstant debilitanti fit-tul.

Jekk il-bniet ikollhom diżabilità koeżistent fit-tagħlim bħal Dyslexia, Dyspraxia u Dyscalculia dawn il-kundizzjonijiet ġeneralment jiġu identifikati u jingħataw akkomodazzjoni xierqa. Xi tfajliet b’ADHD mhux ttrattat, ibatu wkoll minn ansjetà u/jew dipressjoni waqt iż-żmien ta’ adolexxenza, li huwa aktar faċli biex jinstabu u jiġu kkurati. Madankollu, jekk l-ADHD sottostanti ma jiġix rikonoxxut u ttrattat, it-trattament l-ieħor għall-kundizzjonijiet li hija koeżistenti x’aktarx li is-sintomi ma jtaffux u t-tifla tkompli tbati minħabba s-sintomi tal-ADHD mhux ittrattati. Li mal-bidu tal-pubertà jsiru aktar severi. Dawn it-tfajliet jinsabu fil-periklu reali li jagħtu darhom lill-iskola malli dan ikun permess, anke dawk li huma intelliġenti ħafna u kreattivi. Din hija r-raġuni li naraw ħafna nisa intelliġenti jmorru lura biex jistudjaw aktar tard fil-ħajja meta jkunu tagħlmu jittrattaw l-distress u l-iżbilanċi ormonali tas-snin taż-żgħożija tagħhom ikunu ssetiljaw.

 

Huwa, madankollu, importanti ħafna li l-ADHD jiġi ttrattat kmieni kemm jista’ ‘jkun hekk sabiex il-bniet jifhmu l-kundizzjoni u jagħmlu għażliet ta’ ħajja u karriera li kkumplimentaw it-talenti u d-dispożizzjonijiet tagħhom. Dawk il-bniet li huma iperattivi u/jew impulsivi huma ġeneralment identifikati u ttrattati peress li s-sintomi ta ‘din il-forma ta’ ADHD huma simili għal dawk esperjenzati mis-subien – u għalhekk aktar probabbli li jiġu skoperti.

Jekk tifla b’ADHD titħalla mhux dijanjostikata jew mhux trattata hekk kif tidħol fl-adolexxenza hija kważi inevitabbilment tiltaqa ma’ firxa ta’ problemi ta’ aġġustament li jistgħu jwasslu għal disturbi addizzjonali, bħal disturbi fl-ikel (bulimja, anoressja), u/jew fibromyalgia. Huma wkoll f’riskju li jiżviluppaw self-esteem baxx kronika, nuqqas ta ‘kisba, tqala adoloxxenti, u drawwa bikrija tat-tipjip matul is-snin skolastiċi tagħhom. Fl-età adulta, huma aktar probabbli minn sħabhom li jiffaċċjaw divorzju, kriżijiet finanzjarji, ġenituri waħedhom ta’ tifel b’ADHD, li qatt ma jlestu l-università, impjieg baxx, abbuż minn sustanzi/alkoħol, disturbi fl-ikel, u  stress kostanti minħabba diffikultà fil-ġestjoni tat-talbiet tal-ħajja ta’ kuljum mistennija minnhom mis-soċjetà.

ADHD Malta www.adhdmalta.org.mt

 

Aqsam din il-paġna fuq il-midja socjali??

ADHD Women Social Media

 

 

Donazzjoni permezz ta’ Paypal, Credit Card jew Debit Card over??

Jekk tiflaħ, agħti donazzjoni lil ADHD Europe
– kull euro jagħmel differenza!

Jekk tagħżel li ma tagħtix donazzjoni, jekk jogħġbok ikkunsidra le
aqsam din il-paġna jew blog posts fuq is-sit tagħna mal-familja tiegħek, ħbieb, kollegi u segwaċi u tgħin biex tqajjem kuxjenza.

Id-donazzjoni tiegħek hija apprezzata ħafna u se tintuża għall-programmi ta’ komunikazzjoni tagħna (ADHD Europe Broadcasting,
Advocacy ADHD, Proġett Nisa ADHD,
Attivitajiet li jqajmu kuxjenza fl-Ewropa
avvenimenti u ħafna aktar…


ADHD Europe AISBL
Rue Washington 40, Brussels, 1050, Belgium
International not-for-profit association 0810.982.059
RPM ‘Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles’
www.adhdeurope.eu