Sintomi Komuni

In-nisa għandhom tendenza li jkollhom ADHD tat-tip Inattentiv, li huwa ħafna aktar mit-tip Iperattiv. Dawn it-tfajliet huma ġeneralment kwieti u b’tendenza li jħażżu fuq karta fil-klassi filwaqt li jidhru li qed jisimgħu.

Filwaqt li jipprokrastinaw, jagħmlu ċert li jtemmu l-proġetti tagħhom fil-ħin billi fl-aħħar ħin jqattgħu sigħat jagħmluhom. Huma, madankollu, se jkunu magħlubin dwar it-talbiet li jsiru fuqhom hekk kif jgħaddu mill-iskola u ħafna se jidhru anzjużi u depressi bħala riżultat.

Bħal subien b’ADHD tat-tip Inattenti, jistgħu jkun

u li ma jżommux mal-ħin jew jikkumpensaw iżżejjed billi jkunu verament kmieni għal kollox. Normalment jidhru li huma organizzati meta, fil-fatt, mhumiex. Ħafna drabi huma perfezzjonisti, li hija r-raġuni li jidhru organizzati ħafna. Fl-istess ħin, għandhom ħiliet ħżiena ta’ smiegħ u jsibuha diffiċli biex isegwu l-istruzzjonijiet. Jesperjenzaw stress b’mod aktar intens minn sħabhom mhux ADHD, iżda dan ġeneralment ikun intern, mhux ovvju fl-iskola. Dan ihalli effett fuqhom u dawn it-tfajliet spiss ikollhom episodji emozzjonali la darba jkunu d-dar.

 

Il-bniet u n-nisa għandhom relazzjonijiet aktar intensi u konflitti drammatiċi mal-ħbieb, li ġeneralment iwassal li jippreferu li jkollhom ħabib wieħed. Dan se jkompli fl-età adulta meta jkunu suxxettibbli li jiżviluppaw problemi ta ansjetà minħabba l-pressjonijiet li jpoġġu fuqhom infushom – biex jidħlu, jgħaddu mill-iskola, jiġu aċċettati, eċċ. Xi wħud jiżviluppaw karatteristiċi kompulsivi ossessivi.

Xi bniet jista’ jkollhom it-tip ADHD Iperattiv-Inattenti magħqudin u dawn il-bniet huma differenti minn sħabhom mhux attenti peress li se jkollhom livell ta’ attività ogħla, ikunu eċċitabbli u emozzjonali, jinterrompu lil oħrajn ta’ spiss u jaqbżu minn suġġett għal suġġett waqt xi konversazzjoni. Huma aktar probabbli li jkunu aggressivi lejn għalliema li ma jogħġobhomx u jistgħu jadottaw personalità ta “iblah” biex jaħbu d-defiċits tagħhom. Huma jiġu nnotati, iżda xorta ġeneralment mhumiex identifikati bħala li għandhom ADHD.

X’huma s-sintomi n-nisa bl-ADHD jesperjenzaw huma li ġejjin:

 • ma tlaħħaqx fil-livell tal-ħila kif suppost
 • li jkollok problemi ta’ rqad (torqod, toqgħod rieqda, kwalità ta’ rqad)
 • issibha diffiċli biex tikkonċentra waqt konversazzjonijiet, li tispiċċa taffettwa l-ħbiberiji
 • tipikament jesperjenzaw stress b’mod aktar akuta minn sħabhom mhux ADHD

L-ADHD fin-nisa ta ‘kull età għandha wkoll rabtiet ma’ disregolazzjoni emozzjonali u problemi ta ‘saħħa mentali. Dan jista’ jkollu bażi bijoloġika minħabba li r-riċerka uriet li l-bidliet fil-livelli ta’ estroġenu fil-moħħ jistgħu jaffettwaw ħafna bniet u nisa b’sintomi ta ‘ADHD, u jagħmluhom aktar suxxettibbli għal bidliet severi fil-burdata ta’ qabel il-menstru, depressjoni u/jew ansjetà. Matul l-adolexxenza, il-bniet b’ADHD jistgħu ma jkollhomx l-istrateġiji meħtieġa biex ilaħħqu u bħala riżultat, ikollhom aktar indeboliment fuq il-miżuri tal-funzjonament soċjali, tal-iskola u tal-familja minn bniet mingħajr ADHD. Iż-żamma tal-ħbiberiji fl-adolexxenza hija mxekkla għaliex intemmew, jonqsu mili jiftakru id-data ta ħruġ mal-ħbieb, nuqqas apparenti ta’ interess f’dak li għandhom xi jgħidu sħabhom, id-dehra ta awto-ċċentrat, li kollha jagħmluha diffiċli għalihom li jżommu ħbiberiji.

Jekk tifla b’ADHD titħalla mhux dijanjostikata u mhux trattata hekk kif tidħol fl-età adulta żgħira, hija kważi inevitabbilment t’iltaqa’ ma’ firxa ta’ problemi ta’ aġġustament li jistgħu jwasslu għal disturbi addizzjonali bħal disturbi fl-ikel (bulimja, anoressja), jew disturbi tal-personalità. Imġieba oħra tipika ta’ dawn it-tfajliet jinkludu attività sesswali bikrija mmexxija minn ħtieġa li jħossuhom tajjeb, sens żbaljat ta’ xewqa li tkun ġustuza u li tkun popolari. Din l-imġieba kultant impulsiva twassal għal sess mhux protett, proporzjon ogħla ta’ tqala fl-adoloxxenti, infezzjonijiet trażmessi sesswalment u drawwa bikrija tat-tipjip żviluppata matul is-snin skolastiċi tagħhom.

Dan jirriżulta f’ADHD mhux dijanjostikata f’nisa adulti li jistgħu jkunu ġenituri waħedhom, ikunu sottoedukati, impjegati jew bla xogħol, li jbatu minn disturbi fl-irqad, jesperjenzaw stress kostanti minħabba diffikultà biex jimmaniġġjaw it-talbiet tal-ħajja ta’ kuljum mistennija mis-soċjetà.

Dawk li għandhom IQ għoli jistgħu jilħqu mal-livell ta studju ta’ l-Università qabel ma jibdew ikollhom diffikultajiet. Ħafna jistgħu jidhru li għandhom karrieri ta ‘suċċess, iżda l-ġlidiet interni għadhom jwassluhom biex ikunu inqas reżiljenti mill-kollegi tagħhom. L-eżawriment hija okkurrenza komuni għal dawn in-nisa u xi wħud jistgħu saħansitra jkunu xorti tajba biżżejjed biex jiksbu dijanjosi ta’ ADHD meta jiġri dan. Madankollu, huma aktar probabbli li jiġu dijanjostikati ħażin. Min saħansitra jaħseb li n-nisa f’pożizzjonijiet ta’ profil għoli jista’ possibbilment ikollhom ADHD?

Din hija d-dilemma li qed jiffaċċjaw ħafna nisa. Filwaqt li l-indikaturi tipiċi għan-nisa jistgħu jvarjaw skont il-kapaċità tagħhom li jikkumpensaw għad-diffikultajiet tagħhom, hemm ftit li n-nisa kollha jaqsmu:

 • it-tendenza li jinbidlu l-impjiegi ta’ spiss
 • jkollhom jaħdmu aktar fuq proġetti minn sħabhom mhux ADHD
 • dejjem tidher li tkun fuq barra tħares ġewwa
 • kumdità tiekol u/jew tixrob l-alkoħol
 • eżerċizzju żejjed jew xejn
 • diffikultajiet fiż-żwiġijiet tagħhom, divorzju, eċċ.
 • jitħabbtu bħala ommijiet biex iħossuhom li jappartjenu fis-soċjetà
 • jinsu, faċilment distrutti u ħafna drabi jaslu tard

ADHD Malta www.adhdmalta.org.mt

 

Aqsam din il-paġna fuq il-midja socjali

ADHD Women Social Media

 

 

Donazzjoni permezz ta’ Paypal, Credit Card jew Debit Card?

Jekk tiflaħ, tagħti donazzjoni lil ADHD Europe
– kull euro jagħmel differenza!

Jekk tagħżel li ma tagħtix donazzjoni, jekk jogħġbok ikkunsidra li
taqsam din il-paġna jew blog posts fuq is-sit tagħna mal-familja tiegħek, ħbieb, kollegi u segwaċi u tgħin biex tqajjem kuxjenza.

Id-donazzjoni tiegħek hija apprezzata ħafna u se tintuża għall-programmi ta’ komunikazzjoni tagħna (ADHD Europe Broadcasting,
Advocacy ADHD, Proġett Nisa ADHD,
Attivitajiet li jqajmu kuxjenza fl-Ewropa
avvenimenti u ħafna aktar…


ADHD Europe AISBL
Rue Washington 40, Brussels, 1050, Belgium
International not-for-profit association 0810.982.059
RPM ‘Greffe du Tribunal de Commerce de Bruxelles’
www.adhdeurope.eu