malti

Kundizzjonijiet Koeżistenti

Kundizzjonijiet oħra jistgħu jkunu preżenti wkoll flimkien ma ‘ADHD, speċjalment meta l-ADHD ma’ tiġix djanjostikata u ttrattata matul it-tfulija. Dan huwa speċjalment il-każ ta ‘nisa mhux djanjostikati u waħda mir-raġunijiet li ħafna drabi huma ttrattati biss għall-kundizzjoni koeżistenti (komorbidità). Hawn huma xi kundizzjonijiet li n-nisa spiss ikollhom minbarra l-ADHD: Disturbi ta’ Ansjetà, bħal disturb ta’ ansjetà soċjali jew disturbi oossessiv-kompulsiv (OCD) Disregolazzjoni emozzjonali Disturbi Bipolari… 

Il-Periklu ta’ Misdiagnosis

F’nisa b’IQ għoli u ADHD mhux dijanjostikati li jidhru li għandhom suċċess akkademiku u professjonali, hemm disparità kbira bejn il-funzjonament intellettwali u soċjali/emozzjonali tagħhom. Biex jaħbu s-sintomi, huma jikkumpensaw għad-detriment tas-saħħa mentali tagħhom; Il-perfezzjoniżmu huwa mifrux f’dan il-grupp u riluttanza li jfittxu l-għajnuna sabiex ikunu inqas probabbli li jiġu djanjostikati. L-eżawriment hija okkorrenza komuni f’nisa li jahdmu u huma meqjusin funzjonament għolja u xi drabi,… 

Mhux dijanjostikati u mhux trattat

Nisa b’ADHD mhux dijanjostikati għandhom riskji komorbidi akbar u severità akbar ta’ eżiti mill-irġiel, iżda meta l-problemi jitfaċċaw fl-età adulta, dawn huma spiss iddijanjostikati ħażin b’dipressjoni, ikel u/jew disturbi ta’ ansjetà kif ukoll komorbiditajiet oħra (Prof Sandra Kooij, 2014 ). Nisa b’ADHD huma aktar probabbli li jkollhom sintomi ta’ nuqqas ta’ attenzjoni u tendenza li jinternalizzaw id-diffikultajiet tagħhom. Il-bidliet ormonali matul il-pubertà u l-menopawsa ħafna… 

Għażliet oħra ta’ Trattament

Il-medikazzjoni waħedha mhix l-aħjar mod biex tikkura l-ADHD; saru ħafna studji dwar dan u ntwera li l-aħjar riżultati jinkisbu meta l-medikazzjoni tkun akkumpanjata minn Terapija Konjittiva tal-Imġieba (CBT) jew terapija oħra adattata għal pazjenti individwali kif ukoll taħriġ dwar l-ADHD (www.chadd.org /coaching). Dan huwa speċjalment importanti meta n-nisa jiġu djanjostikati biss fi żmien l-adulti minħabba li x’aktarx li jkunu użaw varjetà ta’strateġiji ta’ sopravvivenza ħżiena… 

Dijanjosi u Trattament

Fejn nista nikseb sapport? Id-dijanjosi għandha ssir minn psikjatra li huwa speċjalizzat fl-ADHD fin-nisa. Rakkomandazzjonijiet mill-organizzazzjoni lokali tal-ADHD  jew Grupp ta” Appoġġ  ikunu l-mod ideali biex tinkiseb din l-informazzjoni. Fil-bidu, il-pazjenta tkun meħtieġa tagħmel verifika tas-saħħa fiżika biex teskludi kwalunkwe kawża oħra għas-sintomi tagħha. Id-dijanjosi attwali ta ‘ADHD tinkludi kwestjonarji li jimlew biex jiddeterminaw jekk is-sintomi ta’ wieħed jindikawx ADHD hija possibbli. Jintużaw ukoll kwestjonarji… 

Sintomi Komuni

In-nisa għandhom tendenza li jkollhom ADHD tat-tip Inattentiv, li huwa ħafna aktar mit-tip Iperattiv. Dawn it-tfajliet huma ġeneralment kwieti u b’tendenza li jħażżu fuq karta fil-klassi filwaqt li jidhru li qed jisimgħu. Filwaqt li jipprokrastinaw, jagħmlu ċert li jtemmu l-proġetti tagħhom fil-ħin billi fl-aħħar ħin jqattgħu sigħat jagħmluhom. Huma, madankollu, se jkunu magħlubin dwar it-talbiet li jsiru fuqhom hekk kif jgħaddu mill-iskola u ħafna se… 

Indikaturi ta ‘ADHD

Bniet b’ADHD ħafna drabi jkollhom it-tip ta’ ADHD primarjament inattenti u ta’ din il-kundizzjoni, li tista’ tagħmilhom jidhru kwieti, u xi kultant jistgħu jgħaddu inosservati. Anke ġenituri li kellhom ħafna esperjenza fil-ġestjoni tal-kundizzjoni f’uliedhom jistgħu jitilfu s-sintomi preċiżi li jindikaw li binthom x’aktarx jkollha ADHD. Peress li s-sintomi ta’ ADHD ma jsirux notevoli kmieni fil-bniet daqs kemm jagħmlu fis-subien, dan iżid mal-ftehim ħażin u dijanjosi… 

ADHD u Nisa

L-ADHD fin-nisa u l-bniet għadu mhux mifhum minn ħafna professjonisti tal-mediċi, għalliema, ġenituri u l-pubbliku ġenerali. Aktar u aktar nisa li ġew iddijanjostikati bħala adulti jirrappurtaw li kellhom diffikultà anke mil-membri tal-familji tagħhom stess biex jaċċettaw id-dijanjosi tagħhom. Ir-raġunijiet ewlenin għal dan huma l-età tal-bidu tas-sintomi hija ħafna aktar tard għall-bniet u s-sintomi tagħhom huma ħafna aktar Preċiżi b’kuntrast mas-subien li diġà qed jippreżentaw sintomi… 

Dwarna

Il-proġett tagħna Fil-bidu tal-2020, il-proġett ADHD Women twaqqaf minn żewġ organizzazzjonijiet nazzjonali ADHS Deutschland eV, bi sħubija mal-ADHD, ASC & LD Belgium b’grazzi għal għotja li ngħatat mill-Federazzjoni Ewropea tal-Assoċjazzjonijiet Newroloġiċi (EFNA), f inizjattiva tagħhom. il-#BrainLifeGoals. Nedejna din il-websajt f’Jannar 2021, għaliex ridna noħolqu post sigur għan-nisa biex ikomplu jiskambjaw informazzjoni, jaqsmu l-stejjer personali tagħhom kif ukoll post fejn jagħmlu użu mill-informazzjoni dwar l-ADHD fin-nisa… 

Għaliex?

Għaliex għandna bżonn websajt speċjali għall-ADHD fuq in-nisa u l-bniet?  Kien maħsub għal żmien twil li Disturbi ta ‘Defiċit ta’ Attenzjoni / Iperattività (ADHD) ma kienx preżenti fil-bniet. Dan kien fil-jiem meta kien maħsub ukoll li la darba tifel jilħaq adult, ADHD tisparixxi però issa wara għad ta’ numru ta’ snin, nafu li dawn iż-żewġ suppożizzjonijiet huma foloz. Il-valutazzjoni u d-dijanjosi ta’ ADHD fil-bniet hija…